ARHITEKTURA GORENJSKIH VASI

Razstava, pripravljena v okviru projekta Arhitektura gorenjskih vasi, predstavlja prizadevanja za prepoznavanje kakovosti bivalnega okolja, ki ga danes ponujajo vasi Zaloše, Ovsiše ter Spodnja, Srednja in Zgornja Dobrava v občini Radovljica.

To kakovost želimo predstaviti zlasti prebivalcem, z namenom dviganja zavesti o kulturni dediščini in identiteti naselja, želimo pa tudi poiskati skupna izhodišča za nadaljnji prostorski razvoj omenjenega naselja.

Tipološko analizo sestavljata dva sklopa: razvoj vasi, kjer je predstavljen prostorski razvoj, predvsem skozi stare zemljevide in fotografije, in sklop prostorske analize, kjer so predstavljeni rezultati proučevanja tipologije in drugih značilnosti naselja.

Rezultat projekta so predlogi za urejanje javnih prostorov v naselju, ki temeljijo na izraženih željah prebivalcev oziroma na komentarjih, podanih na predstavitvah in delavnicah.

Če ne drugega, pomenijo izhodišča za razmislek o pomenu in smeri, v kateri želimo urejati oz. razvijati javne prostore v vaseh.

Bodoči prostorski razvoj želimo graditi na spoznanjih in temeljih naših prednikov, na način, da spoštujemo njihove kakovostne prostorske rešitve in jih nadgrajujemo za drugačne potrebe, ki so odraz današnjega časa.

Z namenom uspešnejšega lovljenja ravnotežja med različnimi (legitimnimi) interesi v prostoru želimo povečati razumevanje obstoječih prostorskih odlik in s tem vključenost prebivalcev v prostorski razvoj naselja ter prispevati k višjemu bivalnemu standardu.

S klikom na spodnje naslovne plakate si posamezne razstave lahko v celoti ogledate:

zalose plakat1 ovsise plakat1 dobrave plakat01

Za komentarje oz. pripombe prosim pišite na maj.juvanec@delavnica.eu

Projekt Arhitektura gorenjskih vasi sofinancirata Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru programa razvoja podeželja RS 2014-2020, pristop CLLD.