Uroš Jereb u.d.i.a.
Damijan Gašparič u.d.i.a. MArch
Maj Juvanec u.d.i.a.
Aleša Mrak Kovačič u.d.i.a.
Peter Bulovec m.i.a.
Boštjan Peršolja

V Delavnici od leta 2009 ustvarjamo projekte vseh meril. Prostor oblikujemo skozi proces nastajanja projekta, ki kar najbolje ustreza potrebam in željam uporabnika, tudi tistim podzavestnim. Pomembnejši parameter oblikovanja je racionalnost in celovitost zasnove, ki mora odgovarjati vsem ostalim dejavnikom. Poseben poudarek dajemo na preglednost in sožitje prostora z elementi narave v iskanju odgovorov kako zagotoviti najkvalitetnejše bivalno in doživljajsko okolje v kontekstu časa nastajanja projekta.
Z dolgoletno prakso na zasebnih in javnih arhitekturnih projektih in v oblikovanju interierjev in opreme se specializiramo v celovitih likovnih in tehnoloških prenovah obstoječega stavbnega fonda in objektov kulturne dediščine, oblikovanju javnih prostorov, otroških igrišč in parkovnih ureditev, celovite zasnove razstav in doživljajskih razstav, predvsem s področja prezentacije naravne in kulturne dediščine.
Z razširjeno interdisciplinarno ekipo v Delavnici izvajamo projekte urbanističnega in prostorskega načrtovanje ter snujemo celovite strateške prostorske zasnove, celovite vsebinske in energetske prenove objektov.
Naše tehnološke prednosti: BIM modeliranje v vseh fazah projekta,  certificiran BIM manager, koordinacija z naročnikom v živo v 3D okolju, sodelovanje s projektanti z IFC izmenjavo podatkov.