BIM

 BIM pristop je integralni del našega delovnega procesa od zasnove do izvedbenih načrtov.

Imamo dolgoletne izkušnje pri uporabi različnih BIM orodij za načrtovanje in kontrolo BIM modelov. Stalno se dodatno izobražujemo in s sodobnimi oblikami projektiranja (lastna izdelava fotogrametričnih posnetkov – point cloud, parametrično oblikovanje, GIS integracija) optimiramo naše delovne procese tudi na najzahtevnejših projektih. Z BIM modelom lahko nudimo podporo in integracijo z ostalimi inženirskimi strokami, kar nam omogoča hitro pripravo celovitih variantnih rešitev, natančno preverjanje kolizij, izdelavo raznoraznih analiz in simulacij bodoče stavbe ter natančnih popisov del s količinami.

Glavne prednosti za naročnika

– 3D projektiranje, vizualizacije in prostorski sprehod po objektu, virtualna resničnost, omogoča boljše razumevanje in spremljanje projekta ter posledično interaktivno sodelovanje z naročnikom,

– v povprečju 4,4 % prihranka investicije (Česnik, J. 2016),

– hitra odzivnost v projektih javnega naročanja

– kvalitetnejša izvedba zaradi odprave napak v fazi projektiranja,

– možnost nadgradnje v podatkovni model za upravljanje z objektom.