Javni objekti

Ureditev atrija občinske stavbe in tržnice v Tržiču, Občina Tržič, natečajni elaborat, priznanje, 2024
Nadkrita tribuna in skatepark Športnega parka Vrhnika, Občina Vrhnika, IDZ-PZI, 2024
Ureditev priobalnega pasu med Koprom in Izolo, Občini Koper in Izola, ZAPS, Koper-Izola, natečajni elaborat, 2023
Restavracija in bazensko kopališče v sklopu kampa River Camping Bled, zasebni, IDZ-izvedba, 2023-2024
Potniško središče Bohinjska Bistrica,  Občina Bohinjska Bistrica, ZAPS, Bohinjska Bistrica,  natečajni elaborat, 2021
Vrtna lopa Želvica,  Vrtec Vrhnika,  Vrhnika ,  IDZ-PZI, 2021
Izobraževalno interpretacijski objekti ob Cerkniškem jezeru, Notranjski regijski park, Cerknica,  izvedba, 2020
Informacijsko središče Č’belca – Čebelji park Antona Janša, Zavod za turizem in kulturo Žirovnica / Občina Žirovnica, Breznica, Gorenjska, IDZ-PZI, 2019
Partizan Vič, zunanja podoba objekta in prenova garderob,  Ljubljana,  Športno društvo Partizan Vič,  IDZ-PZI / izvedeno,  2019-2024
Lesce P&R in info točka,  Lesce,  Občina Radovljica,  zasnova,  2017
Ekomuzej Pivka – razširitev,  Občina Pivka,  Slovenska vas,  IDZ variantne rešitve,  2017
Poslovni objekt Ježek, Servis Ježek, Ljubljana Črnuče, izvedba, 2017
Moja Ljubljanica – doživljajsko razstavišče,  Občina Vrhnika, Vrhnika, izvedba, 2016
EXPO Kras Postojnska jama,  Turistična družba Kras d.d., Postojna , izvedba, 2015
Smart hotel Fiesa, Fiesa , IDZ, 2014
Prenova kavarne Park,  zasebni,  Vrhnika ,  izvedba,  2013
iEmona – interaktivna doživljajska stalna razstava o Emoni,  Mestna občina Ljubljana, MGML,  Chopinov prehod Ljubljana ,  izvedba,  2012
Rekonstrukcija bazena,  ,  Vrhnika ,  IDZ,  2012
Revitalizacija območja Star maln,  Turistično društvo Blagajana,  Vrhnika ,  IDZ-PZI,  2019
Cankarjev dom Vrhnika,  Zavod Ivana Cankarja,  Vrhnika ,  IDZ,  2010

Javni objekti – notranja oprema

Oprema prostorov za izvajanje programa pri Finžgarjevi rojstni hiši,  TD Žirovnica,  Žirovnica,  IDZ-PZI,  2024
Oprema prostorov Muzej Industrije Jesenice,  MIJ,  Jesenice ,  IDZ-PZI,  2020
Statistični urad RS – ustvarjalnica,  SURS,  Ljubljana ,  izvedba,  2019
Ljudska univerza Tržič,  Ljudska univerza Tržič,  Tržič ,  IDZ,  2019
BERT tržnica, brezembalažna trgovina,  Snaga d.o.o.,  Ljubljana,  zasnova / PZI / izvedeno / podrto,  2018
Kavarna Čuk v Stegnah,  zasebni,  Ljubljana ,  izvedba,  2015
Cankarjeva knjižnica Vrhnika,  Občina Vrhnika,  Vrhnika ,  izvedba,  2014
Odvetniška pisarna ,  zasebni,  Vrhnika ,  izvedba,  2014
Notranja oprema kavarne Park,  zasebni,  Vrhnika ,  izvedba,  2013
Salon Senčila Bled,  Senčila Bled d.o.o.,  Cubis Šenčur ,  izvedba, 2010

Revitalizacija objektov kulturne dediščine

Pocarjeva domačija – Fotogrametrični 3D posnetek objekta,  Triglavski narodni park,  Radovna,  3D posnetek,  2021
Mestni muzej Ljubljana – Fotogrametrični 3D posnetek objekta,  Gank d.o.o. / MGML,  Ljubljana,  3D posnetek,  2021
Prostorska študija Arhitektura gorenjskih vasi,  Občina Radovljica / BSC,  Zloše, Ovsiše, Dobrave ,  študija, IDZ, publikacija,  2020
Revitalizacija Miklčeve kašče na Verdu,  Zavod Ivana Cankarja Vrhnika,  Vrhnika ,  izvedba,  2020
Prenova domačije v Štul,  zasebni,  Gorenji Novaki ,  IDZ-PZI,  2020
Bombažna predilnica in tkalnica Tržič – študija o izvedljivosti namestitev v starem industrijskem objektu,  NaNovo / BSC,  Tržič,  zasnova,  2018
Regijska študija razvoja sistema obeležij industrije (industrijske in obrtne dediščine, sedanje industrije s pogledom v prihodnost),  NaNovo / BSC,  Tržič,  študija,  2018
Cankarjeva hiša – zasnova opreme za interpretacijo,  Zavod Ivana Cankarja Vrhnika,  Vrhnika ,  IDZ,  2014
THETRIS – Možnosti in inovativne rešitve ohranjanja in razvoja kulturne dediščine s poudarkom na sakralni dediščini na gorenjskem,  ZRC SAZU,  Gorenjska,  ,  2014
Rupnikova linija – Identificiranje in kartiranje utrdbenih objektov grajenih za zaščito rapalske meje pred drugo svetovno vojno na območju Radovljice,  BSC Kranj,  Radovljica,  ,  2014
Rekonstrukcija bivše kapele sv. Katarine v Piranu,  Minoritski samostan sv. Frančiška,  Piran,  IDZ-PGD,  2012-2013
Rekonstrukcija Felkove domačije,  zasebni,  Goče ,  izvedba,  2006-2013

Tematske poti in ureditve naravnega okolja

Naravni rezervat Bobovek – Kranj,  Mestna občina Kranj,  Kranj,  zasnova,  2022
Katalog opreme in urejanja tematskih poti v Občini Radovljica,  Občina Radovljica,  Radovljica,  zasnova,  2021
Katalog urbane opreme za območje Sv. Trojice,  Občina Vrhnika,  Vrhnika,  katalog,  2021
Izobraževalno interpretacijski objekti ob Cerkniškem jezeru,  Notranjski regijski park,  Cerknica,  izvedba,  2020
Rutarška pot za Savo, Gozd Martuljek – Kranjska Gora,  Občina Kranjska gora,  Gozd Martuljek,  izvedba,  2020
Geološka tematska pot Bohinj,  Občina Bohinj,  Bohinj,  ,  2020
Katalog urbane opreme, občina Preddvor,  Občina Preddvor / BSC,  Preddvor,  zasnova,  2020
Usmerjevalna infrastruktura na Cerkniškem jezeru,  Notranjski regijski park,  Cerkniško jezero ,  izvedba,  2020
Čebelji park Antona Janše interpretacija,  Zavod za turizem in kulturo Žirovnica / Občina Žirovnica ,  Breznica,  oblikovalski načrt,  2018
Opazovalnice na pivških presihajočih jezerih, Občina Pivka, IDZ, 2017
Vrh-nika tematska pot po izvirih Ljubljanice,  Zavod Ivana Cankarja, Vrhnika,  Retovje, Verd (Vrhnika),  izvedba,  2015
Tematska interpretacijska pot Jeprškega učitelja – odsek kanjon Zarica,  Mestna občina Kranj,  Drulovka ,  izvedba,  2014
Tematska pot Prisluhni reki Savi,  Občina Radovljica,  Radovljica (Šobec – Fuxova brv) ,  izvedba,  2014
Planica, pot po dolini,  Občina Kranjska Gora,  Planica Tamar,  izvedba,  2014

Ureditve odprtega prostora

Pot kulturne dediščine Žirovnica,  katalog ulične opreme in usmerjanja,  Zavod za turizem Žirovnica,  Žirovnica,  izvedba,  2023-2024
Ureditev križišča v Šmartnem,  ČS Šmartno pod Šmartno goro,  Ljubljana Šmartno,  izvedba,  2013-2022
Študija peri-urbana območja, projekt ReNatur,  BSC Kranj,  Gorenjska ,  izvedba,  2020
Industrijsko obeležje v Tržiču,  NaNovo / BSC,  Tržič,  zasnova / izvedeno,  2018
Razgledna ploščad pod slapom Peričnik,  TNP,  dolina Vrata ,  IDZ,  2017
Lesce P&R in info center,  Občina Radovljica,  Lesce ,  IDZ,  2017
Daljinska kolesarska povezava v Občini Radovljica I. faza,  Občina Radovljica,  Radovljica ,  IDZ,  2017
Moj grajski park Radovljica,  NaNovo,  Radovljica ,  izvedba,  2016
Vizija razvoja osrednjega prostora Radovljice,  Občina Radovljica,  Radovljica ,  IDZ,  2016
Ureditev vaškega jedra,  Občina Grosuplje,  Perovo pri Grosupljem ,  IDZ-PZI,  2014
Ureditev vaškega jedra,  BSC Kranj,  Hlebce ,  IDZ,  2014
Tržnica Grosuplje,  Občina Grosuplje,  Grosuplje ,  IDZ-PZI,  2013
Javno parkirišče v Grosupljem,  Občina Grosuplje,  Grosuplje ,  IDZ,  2013
Kongresni trg in park Zvezda,  Mestna občina Ljubljana,  Ljubljana ,  izvedba,  2009-2011

Otroška igrišča

Park in igrišče v Brezju pri Grosupljem, Občina Grosuplje, IDZ-PZI, 2022
Zmaj “Lintvern” v Starem malnu,  Turistično društvo Blagajana, KS Vas,  Vrhnika, Star maln,  izvedba,  2021
Otroška igrišča Jesenice: Biba, Tim, Pika in Rožle,  Občina Jesenice,  Jesenice , KS Plavž,  IDZ-PZI,  2016-2020
Otroško igrišče MC Jesenice,  Občina Jesenice,  Jesenice,  izvedba,  2020
Otroško igrišče Na postaji,  KS Breg Vrhnika,  Vrhnika ,  IDZ-PZI,  2016 (NaNovo)
Otroško igrišče Spodnji Brnik,  Občina Cerklje na Gorenjskem,  Spodnji Brnik ,  izvedba,  2014
Otroško igrišče Javornik,  Občina Jesenice,  Javornik, Jesenice,  izvedba,  2014
Otroško igrišče Zalog,  Občina Cerklje na Gorenjskem,  Zalog-Cerklje na Gorenjskem,  izvedba,  2014
Otroško igrišče Slomškova ulica,  Občina Grosuplje,  Grosuplje ,  IDZ-PZI,  2014
Otroško igralo Teniški klub Vrhnika,  Teniški klub Vrhnika,  Vrhnika ,  izvedba,  2013
Igrišče Kozolec v Podutiku,  zasebni,  Ljubljana,  IDZ,  2013
Otroško igrišče Selo,  BSC Kranj,  Žirovnica ,  izvedba,  2013
Igrišče Naklo,  BSC Kranj,  Ljubno,  izvedba,  2013
Otroško igrišče Ljubno,  BSC Kranj,  Radovljica ,  izvedba,  2013
Otroško igrišče Kamna Gorica,  BSC Kranj,  Kamna Gorica,  izvedba,  2013
Otroško igrišče Bela,  BSC Kranj,  Preddvor ,  izvedba,  2013
Otroško igrišče Palčke pri OŠ I. Cankar,  Občina Vrhnika,  Vrhnika ,  izvedba,  2012
Otroško igrišče Koliščarji pri OŠ A. M. Slomšek,  Občina Vrhnika,  Vrhnika ,  izvedba,  2012

Zasebni objekti

Prenova dvojčka na Vrhniki,  zasebni,  Vrhnika, IDZ,  2024
Hiša nad Jezercem, zasebni, Zaplana, IDZ, 2021
Apartmajska hiša Zasip,  zasebni,  Zasip , Bled,  v izvajanju,  2022
Posestvo Račni vrh,  zasebni,  Račni vrh, Domžale,  v izvajanju,  2022
Stanovanjska hiša v Tacnu,  zasebni,  Ljubljana Tacen ,  v izvajanju,  2020
Hiša z razgledom v Lazah,  zasebni,  Laze, Logatec,  izvedba,  2020
Vačstanovanjski objekt Potočnikova,  zasebni,  Ljubljana ,  IDZ,  2020
Prenova stanovanjske hiše Svetlobnik,  zasebni,  Ljubljana ,  izvedba,  2017
Hiša Kristal,  zasebni,  Ljubljana ,  v izvajanju,  2017-2022
Hiša z.gib,  zasebni,  Okolica Ljubljane ,  IDZ-PZI,  2015
Hiša Detajl,  zasebni,  Vrhnika ,  izvedba,  2018
Hiša KUL,  zasebni,  Ljubljana ,  izvedba,  2014
Hiša na otoku Zlarin,  zasebni,  Hrvaška ,  izvedba,  2014
Ledrarjeva hiša 21,  zasebni,  Radovljica ,  izvedba,  2014
Hiša Antiburja,  zasebni,  okolica Ajdovščine ,  izvedba,  2013
Soseska Posestvo Zrno,  zasebni,  Ljubljana ,  IDZ,  2013
Hiša Kaj,  zasebni,  Zasip nad Bledom ,  IDZ-PZI,  2013
Hiša Naokrog,  zasebni,  Domžale ,  izvedba,  2014
Hiša JPP,  zasebni,  Podnart ,  IDZ-PGD,  2012
Hiša MiŠ,  zasebni,  okolica Ljubljane ,  izvedba,  2011
Dvojčki v Pirničah,  zasebni,  Sp. Pirniče,  IDZ,  2011
Prizidek k hiši S,  zasebni,  Vrhnika ,  izvdeba,  2010
2 Luksuzni hiši na Vrhniki,  zasebni,  Vrhnika ,  izvedba,  2009-2010
Hiša v Gameljnah,  zasebni,  IDZ-PGD ,  IDZ-PGD,  2009
Hiša v Šmartnem,  zasebni,  Ljubljana ,  izvedba,  2006
Več enodružinskih hiš, IDZ-PZI,  2006-2022

Zasebni objekti – notranja oprema

Stanovanje v naselju Bellevue Ljubljana,  zasebni,  Ljubljana,  izvedba,  2024
Stanovanje na Vrhniki K,  zasebni,  Vrhnika,  izvedba,  2024
Stanovanje DB,  zasebni,  Dol pri Ljubljani ,  v izvajanju,  2022
Hiša Moše,  zasebni,  Moše, Medvode,  izvedba,  2019
Stanovanjski dupleks BK,  zasebni,  Ljubljana ,  izvedba,  2018
Stanovanje a+b+c,  zasebni,  Dolsko ,  izvedba,  2015
Hiša Kot,  zasebni,  Grosuplje ,  IDZ,  2014
Stanovanje Mag,  zasebni,  Vrhnika ,  izvedba,  2014
Stanovanje na Škofijah,  zasebni,  Škofije,  IDZ,  2013
Stanovanje Mal,  zasebni,  Dol pri Ljubljani ,  izvedba,  2012
Prenova mansarde v primestni vili,  zasebni,  Ljubljana ,  izvedba,  2011
Stanovanje Tržaška,  zasebni,  Ljubljana ,  izvedba,  2010
Stanovanje Sivkina,  zasebni,  Vrhnika ,  izvedba,  2006
več manjših prenov stanovanj in hiš,  zasebni,  ,  IDZ-PZI,  2009-2022

Celovite prenove stanovanjskih hiš

Stanovanje Krašovec,  zasebni,  Vrhnika ,  v izvajanju,  2022
Hiša pri Lipi,  zasebni,  Vrhnika ,  v izvajanju,  2022/23
Hiša prizidek Jel,  zasebni,  Drenov grič, Vrhnika,  v izvajanju,  2022
Počitniška hiša Juricani,  zasebni,  Juricani Hrvaška,  v izvajanju,  2022
Prenova stanovanjske hiše Svetlobnik,  zasebni,  Ljubljana,  izvedba,  2020
Hiša G,  zasebni,  Vrhnika,  izvedba,  2020
Prenova hiše na Sivkini,  ,  Vrhnika ,  izvedba,  2014
Celovita prenova enodružinske hiše Gut na Betajnovi,  zasebni,  Vrhnika ,  izvedba,  2012
Hiša v Rožni dolini,  zasebni,  Ljubljana,  izvedba,  2005

Vrtovi

Vrt M,  zasebni,  Vrhnika ,  izvedba,  2014
Vrt BinJ,  zasebni,  Vrhnika ,  IDZ,  2014
Vrt O,  zasebni,  Vrhnika ,  izvedba,  2011

Razstavišča, razstave, interpretacija

Center zveri dinaridov,  Občina Pivka,  Pivka ,  IDZ-PZI, oblikovalski načrt,  2019 (z Ireno Šinkovec)
Muzejska pot v hiši Tartini,  Občina Piran,  Piran ,  izvedba,  2019 (z Ireno Šinkovec)
Zgodba našega soseda Franc Žele (1896–1971) – občasna razstava,  PVZ,  Pivka ,  izvedba,  2019 (z Ireno Šinkovec)
Življenje za CesARJA,  PVZ,  Pivka ,  izvedba,  2018 (z I. Šinkovec)
Srednjeveška Ljubljana,  MGML,  stalna razstava Ljubljana,  izvedba,  2017
Do pekla in nazaj – stalna razstava o letalstvu med II. sv. vojno,  PVZ,  Pivka ,  izvedba,  2017 (z Ireno Šinkovec)
Doživljajsko razstavišče Moja Ljubljanica – stalna interaktivna razstava,  Občina Vrhnika,  Vrhnika ,  izvedba,  2016
Razstava VODA,  MGML,  občasna razstava,  izvedba,  2015
Pot v samostojnost – stalna interaktivna razstava Samostojna Slovenija,  RPS d.o.o. za PVZ,  Pivka ,  izvedba,  2014
40. Svetovna skavtska konferenca,  Zveza tabornikov Slovenije, WOSM,  Ljubljana ,  izvedba,  2014
Stara elektrarna – stalna interaktivna razstava,  Zavod Bunker,  Ljubljana ,  IDZ,  2014
Mediadom Pyrhani,  Občina Piran,  Piran ,  oblikovalski načrt,  2014
EXPO Kras Postojnska jama,  Turistična družba Kras, Postojna,  2014-2015
Prostor za stalno in občasne razstave v preddverju ZAL,  Zgodovinski arhiv Ljubljana,  Ljubljana ,  izvedba,  2013
Layerjeva hiša – stalna interaktivna razstava,  Zavod Layerjeva hiša,  Kranj ,  IDZ,  2013
iEmona – interaktivna doživljajska stalna razstava o Emoni,  Mestna občina Ljubljana,  Chopinov prehod Ljubljana,  2012
Sonnenschutz Pintar,  Celovec,  sejemska postavitev na sejmu Bau v Celovcu,  izvedba,  2011
Muzejski knjižni sejem,  Narodni muzej Slovenije,  sejemska postavitev v Narodnem muzeju Ljubljana,  izvedba,  2010-2013

Grafično oblikovanje

Oblikovanje nagrade EBP – European business press,  MGZ, oblikovanje plakete,  2020
Natečaj – CGP Nagrada Prešernovega sklada,  Prešernov sklad, natečajni elaborat,  2017
Star Maln – celostna grafična podoba,  Turistično društvo Blagajana, CGP,  2017
Andrej Gaspari: Deblak s konca 2. stoletja pr. n. št. iz Ljubljanice na Vrhniki,  zasebni, publikacija,  2017
Cankarjeva knjižnica Vrhnika – sistem označevanja,  Občina Vrhnika, CGP,  2014
Kavarna Park,  zasebni,  ,  CGP,  2013
Urbana oprema MOL,  Mestna občina Ljubljana,  ,  katalog,  2013
Grafična podoba interventnih in vzdrževalnih tirnih vozil SŽ,  SŽ,  ,  CGP,  2012
Muzejski knjižni sejem – celostna grafična podoba,  Narodni muzej Slovenije,  ,  CGP,  2010-2013
SensorLab,  zasebni,  ,  CGP,  2010
Molecular farming,  zasebni,  ,  zloženka,  2010

Prostorsko načrtovanje

Odlok o urejanju naselja OUNK – ureditev oglaševanja in obveščanja na Vrhniki, Občina Vrhnika, v delu, 2024
Več OPPN za manjša območja zasebnih hiš, Občine Grosuplje, Logatec, 2023-2024
Lokacijska preveritev – Center plezalnih športov Ljubljana, MOL, Ljubljana, LP, 2024
Lokacijska preveritev – odsek kolesarske povezave G3, DRSI, LP, 2024
Natečajna naloga – Center vodenja železniškega prometa,  DRSI, Ljubljana,  natečajna naloga,  2023
OPPN za protipotresno prenovo stolpnic na Roški in Streliški cesti,  Mestna občina Ljubljana, Ljubljana,  v delu 2022-2024
Pomožni objekti v TNP, smernice za gradnjo in prenovo,  Triglavski narodni park, študija, publikacija,  2022
Natečajna naloga – Poslovna stavba Ilirika,  Ilirika d.d.,  Ljubljana,  natečajna naloga,  2022
OPPN za območje osrednjih površin BE 18 in BE 15 – Begunje Center ,  Občina Radovljica,  Begunje na Gorenjskem ,  osnutek,  2017-2022
OPPN Športni park Vrhnika – zahodni del,  Občina Vrhnika,  Vrhnika,  sprejeto,  2021
OPPN za območje Sv. Trojice na Vrhniki,  Občina Vrhnika,  Vrhnika,  sprejeto,  2021
Elaborat lokacijske preveritve Eurospin Kozina,  Eurospin eko d.o.o.,  Kozina,  lokacijska preveritev,  2021
Urbana prenova medicinskega območja Vodmat, natečajna naloga,  Zavod RS za transfuzijsko medicino, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta,  Ljubljana,  natečajna naloga,  2020
Natečajna naloga- Soseska Litijska-Pesarska,  JSS MOL,  Ljubljana ,  natečajna naloga,  2020
Natečajna naloga – Mestni kare Povšetova ulica,  JSS MOL,  Ljubljana ,  natečajna naloga,  2020
Mini Z – Mini zbirni centri – študija, strokovne podlage,  Vo Ka Snaga,  Ljubljana,  študija,  2020
OPPN Stanovanjska soseska Brod,  zasebni,  Ljubljana ,  zazidalni preizkus,  2019
OPPN za območje osrednjih površin LE 01 – Lesce (del območja za Mlinaričem),  Občina Radovljica,  Lesce,  sprejeto,  2019
Variantna rešitev – Naselje pod ježo,  Občina Radovljica,  Lesce,  zasnova,  2019
Litijska-Pesarska – strokovne podlage za natečaj, zazidalni preizkus,  JSS MOL,  Ljubljana,  zazidalni preizkus,  2019
Natečajna naloga – Stanovanjska soseska Zvezna ulica,  JSS MOL,  Ljubljana,  natečajna naloga,  2019
Prometna ureditev in mobilnostni načrt območja fakultet ob Večni poti,  Mestna občina Ljubljana,  Ljubljana,  študija,  2018
OPPN za območje osrednjih površin BE 18 in BE 15 – Begunje Center,  Občina Radovljica,  Begunje,  študija,  2018
Urbani zbirni center Povšetova – strokovne podlage za natečaj,  Mestna občina Ljubljana,  Ljubljana,  zasnova,  2018
Variantna rešitev za P&R Črnuče,  Mestna občina Ljubljana,  Ljubljana,  študija,  2017
Preveritev kapacitet za del območja OPPN 139 – Novi center,  JSS MOL,  Ljubljana,  študija,  2017
OPPN za območje SA-4/SS Sarsko – del – Občina Ig,  Občina Ig ,  Ig,  sprejeto,  sprejeto 2017
OPPN 262 Stegne,  Mestna občina Ljubljana ,  Ljubljana,  sprejeto,  sprejeto 2017
Strokovne podlage za OPPN 385 – Zvezna ulica,  JSS MOL,  Ljubljana ,  zazidalni preizkus,  2017
Lesce – osrednje območje – celostna urbanistična rešitev,  Občina Radovljica,  Lesce ,  zazidalni preizkus,  2016
OPPN IG11-3/SC Rastuka II,  MOP,  Rastuka,  osnutek,  2016
OPPN 416 – Barje – Ižanska cesta,  Mestna občina Ljubljana,  Ljubljana ,  osnutek ,  2016
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Betajnova na Vrhniki,  zasebni,  Vrhnika ,  sprejeto,  2014
OPPN tržnica Grosuplje,  Občina Grosuplje,  Grosuplje ,  sprejeto,  2014
OPPN za del območja B1S/15 Breg pri Borovnici,  Občina Borovnica,  Borovnica ,  sprejeto,  sprejeto 2012
OPPN za več delov območja VS,  Mestna občina Ljubljana ,  Brezovica ,  sprejeto,  sprejeto 2010-2012
PUP Tobačna,  Mestna občina Ljubljana ,  Ljubljana ,  sprejeto,  sprejeto 2010
PUP Kongresni trg,  Mestna občina Ljubljana ,  Ljubljana ,  sprejeto,  sprejeto 2009
Variantne rešitve za stanovanjsko sosesko v Stari Šiški,  zasebni,  Ljubljana ,  IDZ,  2009
Natečajna naloga in izvedba natečaja – Športni park Velenje,  Občina Velenje,  Velenje,  natečajna naloga,  2009
OPPN za stanovanjske hiše Laze,  zasebni,  Borovnica ,  sprejeto,  2009
PUP Nunciatura,  zasebni,  Ljubljana ,  sprejeto,  sprejeto 2008
PUP Radio televizija Slovenija,  Mestna občina Ljubljana ,  Ljubljana,  sprejeto,  sprejeto 2007
OLN Industrijska cona Trata,  Občina Škofja Loka,  Škofja Loka,  sprejeto,  sprejeto 2006
LN Njegoševa cesta,  Mestna občina Ljubljana ,  Ljubljana,  sprejeto,  sprejeto 2006
LN avtoceste Hrastje – Kronovo – Smednik,  MOP,  dolenjska,  sprejeto,  sprejeto 2000