Ekomuzej Pivška presihajoča jezera

Variantne rešitve obravnavajo razširitev programov Ekomuzeja Pivških presihajočih jezer, ki danes domuje na robu ježe, nad dolino pivke, v “tipski” zgradbi – arhetipu pivške hiše z dvokapno streho s čopi, ne dosti drugačni od sosednjih stanovanjskih hiš. Pomemben vidik projekta je umestitev razgledne ploščadi nad dolino reke Pivke.

Z namenom čimboljše dostopnosti in povezljivosti novih programov v navezavi na javno površino je novi program tako umeščen v vkopan objekt, ki se nad brežino iztegne v kubus, ki zalebdi nad pokrajino in s svojo pozicijo usmerja
bistvene poglede na dolino. Podrejen podstavek obstoječi hiši Ekomuzeja se skuša zliti s terenom, hkrati pa gre za ambiciozno oblikovano arhitekturo, ki pritiče glavni vstopni točki Krajinskega parka Pivških presihajočih jezer kot središču za osveščanje obiskovalcev o naravnih vrednotah območja.

Variantno se obstoječi stavbi dodati vzporedni dodatni objekt, enostavno oblikovan s transparentno opno iz polikarbonata, kot nekakšen negativ ali ne-hiša, javni prostor pa se raztegne v krožno pot preko ambiciozne previsne konzolne razgledne ploščadi.

Povezava z obstoječo hišo je prizidek k s stopniščem in dvigalno ploščadjo za invalide, ki izčisti frontalno fasado v monoliten izgled lesene hiše, ki jo v spomin na preteklost prekrijemo s slamnato streho. Poseg zahteva minimalno predelavo obstoječe razstave in omogočena je krožna pot skozi razstavo in logična nadgradnja interpretacijskih vsebin z novo multimedijsko dvorano in prostori za delavnice in degustacije.

 • projekt: Razširitev "Ekomuzeja" Pivških presihajočih jezer
 • naročnik: Občina Pivka
 • IDZ: 2017
 • lokacija: Slovenska vas pri Pivki
 • ekipa:
 • Damijan Gašparič, u.d.i.a. MArch
 • Aleša Mrak Kovačič, u.d.i.a.
 • Peter Bulovec m.i.a.
 • Boštjan Peršolja
 • Maj Juvanec, u.d.i.a.
 • Uroš Jereb, u.d.i.a.