Informacijsko središče Č’belca – Čebelji park Antona Janša

Na vzhodnem robu naselja Breznica bo Občina Žirovnica v letu 2018 zgradila nov informacijski center ter uredila park medovitih rastlin z namenom široke promocije pomena čebel in čebelarjenja, ki izhaja iz rojstnega kraja čebelarja Antona Janše in tradicije čebelarstva pri nas. Ob objektu, v katerem bo interaktivno predstavljeno življenje in zanimivosti iz življenja čebel ter njihova vloga opraševalk v naravi, bo park. Tam bo v naravnem življenjskem okolju predstavljen ekosistem, ključen za obstoj čebel, tudi s čebelnjakom, ki bo omogočal poglede v čebelje panje.
Informacijsko središče je zasnovano kot sodoben objekt, ki tega ne skriva, vendar je del sonaravnega razvoja naselja ter harmonični sestavni del vaške strukture Breznice. Kljub sodobnemu programu ohranja razmerja ter nekatera druga tradicionalna pravila gradnje v tem okolju. Arhitektura črpa navdih iz bližnjega čebelnjaka Antona Janše, ne želi pa ga posnemati ali z njim tekmovati.
Nov objekt je pritličen, relativno ozek in dolg. Izmik iz geometrije okoliških prometnic omogoča vhod v objekt z zahodne strani, od koder bo prišlo največ obiskovalcev. Na vzhodni strani se objekt odpira proti parku oz. park »vstopi v sam objekt«. Meja med objektom, ki nudi zavetje pred atmosferskimi vplivi in parkom samim, je zabrisana, obiskovalec se prosto giblje po parku in objektu.

Objekt ima leseno konstrukcijo, ki je vidna tudi z notranje strani, strešna kritina so skodle, ki izražajo pripadnost vaškim izhodiščem oblikovanja. Preliv skodel na strehi v fasado pa že nakazuje sodoben program in sodoben pristop k zasnovi, ki ga dopolnjujejo funkcionalno nepogrešljive steklene površine. Vstopni del na zahodu je oblikovan kot negativ čebelnjaka, ki hkrati predstavlja nadstrešek, jasno označuje vhod v javni objekt in že predstavlja program objekta s svojim »izložbenim« oknom.
Objekt bo imel dvesto kvadratnih metrov površine. V večnamenskem prostoru bodo na sodoben način predstavljene čebele ter Anton Janša. Prostor se bo lahko uporabljal za delavnice, predavanja ter druge občasne dogodke. Drugi del objekta predstavlja t. i. pokuševalnica, kjer bo mogoče kupiti medene proizvode, poskusiti med in medene pijače ter pridobiti informacije tudi o širši ponudbi kraja.
Park bo nastal na vzhodnem delu, na travniku ki je že v sedanji obliki privlačen naravni prostor, katerega se zgolj nadgradi z minimalnimi posegi. Park je ključeni sestavni del celotnega kompleksa. Objekt se s svojo celotno vzhodno fasado odpira in dejansko nadaljuje v parkovni del. Fizično vez z objektom predstavljajo t. i. programski okvirji, ki izhajajo iz objekta ter so razpostavljeni po parkovnem delu. Vsak programski okvir ima svojo vsebino, v njih bodo na privlačen način predstavljene čebele in njihova vloga opraševanja, delno bodo namenjeni posedanju ter za druge programe, kot npr. čebelnjak.
V parku prevladujejo medonosne rastline, sadno drevje in polja medonosnih travniških cvetlic. Skozi parkovni prostor se program čebeljega parka podaljšuje v sprehajalno medeno pot ter povezuje s Potjo kulturne dediščine.

 • naročnik: Zavod za turizem in kulturo Žirovnica / Občina Žirovnica
 • projekt: Informacijsko središče Č'belca - Čebelji park Antona Janša
 • zasnova in oblikovalski načrt: 2019
 • lokacija: Žirovnica
 • velikost: 210 m2
 • ekipa:
 • Uroš Jereb, u.d.i.a.
 • Maj Juvanec, u.d.i.a.
 • Damijan Gašparič, u.d.i.a. MArch
 • Aleša Mrak Kovačič, u.d.i.a.
 • foto: Delavnica