Izobraževalno usmerjevalna infrastruktura ob Cerkniškem jezeru

Cerkniško jezero, naravni fenomen nenehno se spreminjajoče narave, pojavljajoče in izginjajoče vode, bujnega rastlinstva in zelo raznolikega živalstva. Kako opazovati in kako opaziti in dojeti vse to? Z, v Cerkniško pokrajino zlitimi objekti, ki omogočajo, da opazovalec postane del narave.

Notranjski regijski park prenavlja in vzpostavlja sistem interpretacijskih poti in izobraževalnega centra za predstavitev fenomena Cerkniškega jezera. Izveden je interpretacijski center, več opazovalnic in učnih poti. Načrtovali smo tudi več pomolov za čolne.

Interpretacijski center: Oblikovalska strategija za ovoj enostavnega volumna “absolutne hiše” išče motive iz travnate pokrajine, kjer kot tekstura prevladuje “tršca” – trstičevje, ki se kot matematični vzorec odrazi na leseni letvani fasadi stavbe interpretacijskega središča v Dolenjem Jezeru pri Cerknici. Stavba je lesena, s konstrukcijo iz križno lepljenih plošč. Projekt je predvideval izvedbo dvižnih polken za zaščito zaprtega objekta in senčenje v poletnih mesecih. V procesu projektiranja je bila izkoriščena fleksibilnost BIM pristopa, ki je omogočala hitre prilagoditve kompleksnih fasadnih elementov tehnologiji izvajalcev.

Opazovalnice: Prvotno snovane enostavne forme razglednih “okvirjev” iz modularnih lesenih tramov so na pobudo naročnika in Zavoda za varstvo narave zamenjale kompleksnejši, bolj “sonaravno” oblikovani objekti. Oblikovalsko strategijo smo našli v zasuku in nagibu osnovnega gradnika – trama, ki ob “naravnem” prepletanju ustvari zanimive vzorce, igro svetlobe in površino za razlagalne vsebine.

Poseben izziv je bilo snovanje pontonskih pomolov, ki so na Cerkniškem jezeru podvrženi ekstremnim nihanjem vode od stanja brez vode do 5m globine, zamrznjeni gladini brez vode in različnim smerem vetra in valovanja.

 • projekt: Izobraževalno interpretacijski objekti ob Cerkniškem jezeru
 • naročnik: Notranjski regijski park
 • izvedba: 2020
 • lokacija: Cerkniško jezero
 • ekipa:
 • Damijan Gašparič, u.d.i.a. MArch
 • Aleša Mrak Kovačič, u.d.i.a.
 • Peter Bulovec m.i.a.
 • Boštjan Peršolja
 • Maj Juvanec, u.d.i.a.
 • Uroš Jereb, u.d.i.a.
 • zasnova konstrukcije pontonov: Proform d.o.o.
 • foto: Samo Rovan