Katalog opreme in urejanja tematskih poti v Radovljici

Zasnova temelji na lesu kot primarnem materialu, ki je lokalno prisoten, tako v smislu pridobivanja materiala in izvedbe kot tudi v smislu navezovanja na obstoječe ureditve. Predvsem pa je les najprimernejši material za uporabo v naravnem okolju (gozdovi, travniki, obrečni prostori …), kjer večinoma potekajo tematske poti. Pomembno je tudi, da je elemente opreme možno izdelati v lokalnem okolju, z znanjem lokalnih obrtnikov ter z lahko dostopnim materialom. Takšen način je okoljsko prijazen, spodbuja lokalno ekonomijo, prebivalci pa ureditve lažje sprejmejo oz. raje skrbijo zanje.

Pri oblikovalski zasnovi elementov opreme sledimo želji po ohranjanju in krepitvi krajinske/arhitekturne identitete območja ter lokalne/regionalne proizvodne izvedljivosti.

Osnovni oblikovni gradnik družine opreme je grobo obdelano drevesno deblo oz. tanjša okroglica. Z vzpostavitvijo osnovnega gradnika se nato ustvari »družina« elementov, ki oblikovno in materialno izhajajo iz njega ter ga nadgrajujejo. Glede na namen posameznega elementa se uporabi dimenzijsko ustrezno drevesno deblo, ki se ga le grobo obdela, prepolovi ali žaga na plohe. Različni sestavi lahko postanejo klop, brv, ograja, korito itd.

S sledenjem osnovnim principom se lahko zasnuje tudi nove elemente, ki niso vključeni v katalog in ki bodo nadgrajevali poenoteno podobo prostora.

  • projekt: Katalog opreme in načinov urejanja tematskih poti v občini Radovljica
  • naročnik: Občina Radovljica
  • izvedba: 2020
  • lokacija: Občina Radovljica
  • ekipa:
  • Maj Juvanec u.d.i.a.
  • Aleša Mrak Kovačič u.d.i.a.
  • Peter Bulovec m.i.a.
  • foto: Maj Juvanec