Katalog ulične opreme v Žirovnici

Pri oblikovalski zasnovi elementov ulične opreme sledimo želji po ohranjanju in krepitvi krajinske/arhitekturne identitete območja ter lokalne/regionalne proizvodne izvedljivosti.

Osnovni oblikovni element družine ulične opreme je okvir v različnih izvedbah, bodisi kot kovinski podstavek ali lesen nosilni okvir. Tako les kot kovina sta materiala, ki sta »doma« v širšem prostoru občine Žirovnica.

Z vzpostavitvijo osnovnega elementa se ustvari »družina« elementov, ki izhajajo iz osnovnega gradnika (oblikovno in materialno) in ga nadgrajujejo. S sledenjem osnovnim principom se lahko zasnuje tudi nove elemente, ki niso vključeni v katalog in ki bodo nadgrajevali poenoteno podobo prostora v občini.

Poenotenje, a ne uniformiranje, ulične opreme ter pohištva je osnovni namen v katalogu zasnovanih elementov, ki bodo z dosledno uporabo v prostor vnesli vtis urejenosti in do neke mere tudi pripadnosti določeni sredini, ki bo te elemente uporabljala.

  • projekt: Katalog ulične opreme v občini Žirovnica
  • naročnik: Občina Žirovnica
  • izvedba: 2021
  • lokacija: Občina Žirovnica
  • ekipa:
  • Maj Juvanec u.d.i.a.
  • Aleša Mrak Kovačič u.d.i.a.
  • Peter Bulovec m.i.a.
  • foto: Maj Juvanec