Potniško središče Bohinjska Bistrica

2. nagrada na natečaju

Potniška postaja je za obiskovalce prvi stik s krajem. Njeno oblikovanje in nagovor je zato pomemben – pozdrav ob prihodu v Bohinj. Poleg ohranjenega historičnega postajnega poslopja oz. celotnega ansambla pomožnih postajnih objektov je oblikovno najbolj izpostavljena nova nadstrešnica, ki ščiti potnike ter sodobne postajne programe pred (velikokrat) ostrem vremenu.

Bohinjska proga je prvovrstna tehniška in arhitekturna kulturna dediščina. Z novo ureditvijo pretežno izvorni zasnovi železniškega kompleksa ne želimo odvzemati in tudi ne dodajati novih elementov. Zato znatni gabarit nadstrešnice nove postaje, prilagojene današnjim sodobnim potrebam, od glavnega obstoječega železniškega poslopja spoštljivo umaknemo. Na ta način ohranjamo veduto na staro postajno poslopje, tako s perona/vlaka, kot je zgodovinsko prepoznavna, kot tudi iz smeri prihoda iz centra mesta.

Primarni material nadstrešnice je les, ki ga je v okolici v izobilju. Oblika odpira poglede na obstoječih objektov in se skozi ambientalnem doživljanju pogovarja s silhueto okoliškega hribovja. Preplet nosilne lesene konstrukcije črpa navdih iz lokalne tradicije in identitete oblikovanja.

 • naročnik: Občina Bohinj
 • natečajni elaborat: 2021
 • lokacija: Bohinjska Bistrica
 • površina: 13.890 m2
 • ekipa:
 • Damijan Gašparič, u.d.i.a. March
 • Maj Juvanec, u.d.i.a.
 • Aleša Mrak Kovačič u.d.i.a.
 • Peter Bulovec u.d.i.a.
 • Boštjan Peršolja
 • Uroš Jereb, u.d.i.a.