Atrij občinske stavbe in tržnica v Tržiču

priznanje žirije na javnem natečaju

Dnevna soba Tržiča

Poleg starega mestnega jedra, ki ima izrazito zgodovinski značaj, naj sodobno
zaledje mesta zaživi v sožitju z reko. Programi novih tržnih površin, ki bodo v prihodnosti
osvobojene avtomobilske pločevine, se preko stopničenih amfiteatralnih
ureditev in klančin povezujejo na nižje nivoje ob reki, skladno z racionalnostjo
zmožnosti, danosti prostora in varovanja vodnega telesa reke. Orientacija brežin
omogoča celoletno uživanje prostora z različno osončenimi površinami, ki z
drevjem ustvarjajo prijetne ambiente za posedanje in sproščanje na svežem
zraku ob vodi. Celota je smiselno zaokrožena z novo peš in kolesarsko brvjo, ki
poveže oba bregova z dodatno programsko površino za druženje.
Smiselno se poveže ta prostor z že obstoječimi obvodnimi prostori – prodišče
nasproti kulturnega doma in komercialni programi vzdolž Cankarjeve ceste s
pasarelami nad obstječim opornim zidom struge, kar v končni fazi sklene krog
strogega mestnega jedra od vstopa preko mostu na Trg svobode do dvorane
olimpijcev in glasbene šole ter preko Partizanske ulice nazaj mimo kulturnega
doma ob vodi do »novega trga«.

  • naročnik: Občina Tržič
  • natečajni elaborat: 2024
  • lokacija: Tržič
  • površina: 7900 m2
  • ekipa:
  • Damijan Gašparič, u.d.i.a. March
  • Aleša Mrak Kovačič u.d.i.a.
  • Boštjan Peršolja
  • Maj Juvanec, u.d.i.a.
  • Uroš Jereb, u.d.i.a.