Lesce – osrednje območje

Preveritev možnih scenarijev razvoja osrednjega območja Lesc, med ježo in Železniško cesto ob železnici, na južni strani omejeno z naseljem Rožna dolina, na severni z objektoma Mlinarič in Mrak. Ker je prostorski razvoj območja soodvisen od strateških odločitev prostorskega razvoja celotnega osrednjega območja Lesc z železniško in avtobusno postajo, križanjem Alpske ceste z železico in navezavo na območje nogometnega igrišča, so na konceptnem nivoju predstavljeni scenariji in variante razvoja tega območja ter prikazana predlagana rešitev celote.

 • projekt: OPPN Lesce center, variantne rešitve območja in soseske
 • naročnik: Občina Radovljica
 • izvedba: 2016
 • lokacija: Lesce
 • ekipa:
 • Maj Juvanec, u.d.i.a.
 • Aleša Mrak Kovačič, u.d.i.a.
 • Peter Bulovec, u.d.i.a.
 • Damijan Gašparič, u.d.i.a. MArch
 • Uroš Jereb, u.d.i.a.
 • v sodelovanju s STVAR d.o.o.
 • upodobitev: Delavnica d.o.o.