Vizija osrednjega prostora Radovljice

Projekt predstavlja dolgoročno vizijo razvoja osrednjih površin v Radovljici. Pripravljen je bil v sodelovanju treh avtorskih ekip in ob podpori širšega kroga strokovnjakov. Bil je široko usklajevan in predstavljen javnosti v medijih ter na zloženkah, ki so jih dobila vsa gospodinjska v Radovljici. Izvedena je bila tudi razstava na prostem.

Glavni cilj projekta je zasnova celostne prenove javnega mestnega prostora v širšem središču Radovljice. Z umikom tranzitnega prometa na regionalno cesto je prometna obremenjenost tega prostora zdaj bistveno manjša, kar omogoča pešcem prijaznejše oblikovanje prostora. Gorenjska cesta predstavlja glavno mestno hrbtenico, na katero so pripete športno rekreativne, poslovne, trgovske ter upravne vsebine.
Predstavljeni projekt poskuša poiskati primerne prostorske ureditve, ki bi motorni promet skozi mestno središče umirile, pešcem in kolesarjem pa
namenile več prostora, kar bi omogočilo umestitev dodatnih javnih vsebin, ki pritičejo Radovljici kot regionalnemu, upravnemu in kulturnemu središču.
Boljši javni prostor prispeva k višji kvaliteti življenja. Ureditve, ki bi z upoštevanjem ustvarjenega značaja vrtnega mesta odločilno pripomogle k prostorski, ambientalni ter programsko-funkcionalni nadgradnji obstoječega prostora, se nanašajo na območje avtobusne postaje, grajskega parka, sistem peš in kolesarskih poti ter mestno avenijo.

  • naročnik: Občina Radovljica
  • projekt: Vizija razvoja osrednjega prostora Radovljice
  • izvedba: Idejna zasnova, 2016
  • lokacija: Radovljica
  • ekipa:
  • Delavnica d.o.o.
  • Stvar d.o.o.
  • Preprostor d.o.o.
  • upodobitev: Andrej Blatnik