Pivška presihajoča jezera – opazovalnice

Umestitev razglednih ploščadi ob Petelinjskem in Palškem jezeru se navezuje na predvideno mrežo poti in upošteva prostorske danosti. To je predvsem odpiranje pogledov, območje poplavljanja in dostopnost. Poplavno območje večinoma sega do gozdnega roba, v izjemnih razmerah pa lahko tudi precej više, zato je horizontalni razpon roba
jezera precejšen. Razgledne ploščadi so umeščene in zasnovane tako, da omogočajo dostop in doživljanje prostora ter razgledov v različnih razmerah.

Razgledne ploščadi so zasnovane kot 1,5m širok mostovž, ki v krožnem loku vodi skozi borov gozd do gozdnega roba, kjer se razširi v ploščad širine do 5m. Takšna zasnova izhaja iz oblik naravnega prostora, hkrati pa zagotavlja neprestano spreminjanje in odpiranje pogledov med gibanjem. Mostovž se zaključi z razglednjo ploščadjo.
Konstrukcija je predvidena kot kombinacija jeklenih in lesenih stebrov ter nosilcev. Mostovž nosijo pari stebrov, ki podpirajo cevno podkonstrukcijo samega mostovža. Oblikovna zasnova razglednih ploščadi ter uporaba materialov se
naslanja na naravno okolje v katerega je umeščena. Uporaba lesa in organskih oblik se navezuje na borov gozd skozi katerega vodi in se na ta način čim bolj subtilno umešča v naravno okolje. Zasnova ploščadi se prilagaja različnim lokacijam predvsem z dolžino in višino, arhitekturno in oblikovno pa ohranja izrazni jezik, s čimer tudi povezuje posamezne lokacije v celoto.

 • projekt: Opazovalnice na Pivških presihajočih jezerih
 • naročnik: Občina Pivka
 • IDZ: 2017
 • lokacija: Petelinjsko in Palško jezero
 • ekipa:
 • Damijan Gašparič, u.d.i.a. MArch
 • Aleša Mrak Kovačič, u.d.i.a.
 • Peter Bulovec m.i.a.
 • Boštjan Peršolja
 • Maj Juvanec, u.d.i.a.
 • Uroš Jereb, u.d.i.a.