P+R in info točka Lesce

Na izjemni lokaciji, na razpotju dveh pomembnih dolin – Bohinjske in Zgornjesavske doline, neposredno ob avtocestnem izvozu Lesce na avtocesti A1 (Karavanke – Ljubljana), smo razvili vizijo atraktivne turistično informacijske točke, kombinirane s parkiriščem P&R, prispevek k bolj “zeleni” mobilnosti. Sosednje območje TNC Lesce ima danes značilen brezidentitetni karakter trgovske cone ob pomembnem prometnem vozlišču širšega pomena.

Program in predvsem vizualna podoba se distancirata od globalizirane podobe trgovsko gostinskih programov v neposredni okolici. Nasloni se na lokalno izročilo ter naravne kvalitete okolice (odlični pogledi na amfiteater Julijskih alp in Karavank), hkrati pa išče sinergije z okoliškimi trgovskimi in gostinskimi programi. Parkirna mesta so udobno dimenzionirana, med njimi so zelena polja ter na ključnih mestih vzpostavljeni peš koridorji. Prometna zasnova je enostavna in jasna.

Informacijska razgledna ploščad, formirana iz treh sekajočih se krogov, je na stebrih dvignjena nad nivo parkirišča . Preplet omogoča linearno pot z interpretacijskimi vsebinami, ali pa različne kombinacije tematskih poti.
Trije krogi simolizirajo stičišče Zgornejsavske, Bohinjske in Ljubljanske doline, sotočje Save Bohinjke in Dolinke, silhueto čebele, kranjske sivke, turističniega simbola Radovljice.

Linijsko zasnovana pot vodi obiskovalca po podestu do najlepših razgledov in mu hkrati podaja informacije. Ograja je vizualno zapomnljiv element. Lesene letve tvorijo varnostno opno (ograjo) ter zastiralo proti vizualno motečim trgovskim objektom. Ograja valovi (višinsko, nagibno) kot veter nad ravnico.

S ploščadi je možen spust s toboganom na spodnji nivo konstrukcije, na senčno in delno pokrito otroško igrišče.
Na preseku krogov se formirajo večje ploščadi, kjer je možno zadrževanje večje skupine ljudi (otvoritev, predstavitev večji skupini,…) ali posedanje.

 • projekt: Lesce P&R in info točka
 • naročnik: Občina Radovljica
 • lokacija: Lesce
 • zasnova: 2017
 • ekipa:
 • Maj Juvanec, u.d.i.a.
 • Aleša Mrak Kovačič u.d.i.a.
 • Peter Bulovec u.d.i.a.
 • Boštjan Peršolja
 • Uroš Jereb, u.d.i.a.
 • Damijan Gašparič, u.d.i.a. March