Srednjeveška Ljubljana

Oblikovanje občasne razstavo o obdobju srednjega veka v Ljubljani smo zasnovali v petih sklopih. Ob vstopu se obiskovalec premakne iz sedanjega sveta skozi glasbo Hildegarde in meditacijo pred scensko parafrazo liturgičnega ozadja tea zgodovinskega obdobja, kjer kot glavni artefakti v celovišinskih vitrinah lebdijo viteški meč, pečatnik in prvi kovanec z omembo Luwigane ter prva pisni dokument z omembo mesta. Drugi sklop je prostorska umestitev arheoloških najdišč – kjer obiskovalec “poleti” nad zračnim posnetkom mesta, ki ga obkrožajo na prozornih paravanih umeščene najdbe iz treh glavnih časovnih obdobjih ljubljanskega srednjega veka. Razstava se spoštljivo umika, oz. povezuje s historičnim kontekstom Turjaške palače Mestnega muzeja v doživljajski instalaciji sklopa predstavitve življenja turjaške gosposke z interpretacijo in-situ ohranjenih delov stavbe, ki so sicer običajno prekriti z razstavnimi panoji siceršnjih razstav. Zadnji sklop predstavlja najdbe pridatkov srednjeveškega viteza iz najdišča ob Šempeterski cerkvi v spoštljivem kontekstu parafraze groba in skozi nekakšen “miselni nebeški labirint” poveže obiskovalca z mislijo velikih razsvetljencev s konca obdobja – Da Vinci, Martin Luther…

  • naročnik: MGML
  • projekt: Srednjeveška Ljubljana
  • izvedba: 2017
  • lokacija: Ljubljana
  • velikost: 315 m2
  • ekipa:
  • Irena Šinkovec
  • Damijan Gašparič
  • Peter Bulovec
  • foto: Jaka Babnik