Urbani zbirni center Povšetova in MiniZ(biralnice) – koncept

Ključen izziv je umestitev zbirnega centra v urbano okolje tako, da ta ne bo moteč. Z izvedbo »zaprtega« zbirnega centra eliminiramo praktično vse negativne vplive, ki jih ima tak progam na neposredno okolico. Možnost kvalitetne
arhitekturne zasnove objekta oz. kompleksa ustvari možnost za dodano vrednost tako programa kot tudi prostora.
Znotraj predmetnega kareja se locira zbirni center ob Glonarjevo ulico, tako da se ohranja čim večji areal v kareju za stanovanjsko izgradnjo v smeri proti centru mesta.

Tehnološko je zbirni center zasnovam linearno, v dveh »delovnih« višinah. Zgornjo poslužujejo uporabniki, ki z osebnimi vozili dovažajo odpadni material. Približno 2 metra nižji je »delovni« plato, kjer so locirani veliki 30 m3 zabojniki in kjer so manipulativne površine za nakladanje zabojnikov na tovorna vozila ter ostala manipulacija
upravljavcev zbirnega centra. Orientacija je jasna in enostavna. Vhod za uporabnike je s Povšetove ulice, izhod na Glonarjevo ulico, kar omogoča jasen in nemoten prometni tok uporabnika.

“Mini Z” ima površino nekaj sto kvadratnih metrov. Smiselno je, da se umešča v novo načrtovane stanovanjske objekte ali v okviru prenov skupnostnih prostorov. Zahteva po univerzalni dostopnosti narekuje umeščanje v pritlično etažo, na mesto, ki je v bližini frekventno obiskanih programov s peš obiskovalci in ima možnost dostopa z vozilom z javne ceste za oskrbo ter tudi za obiskovalce oz. uporabnike.

“Mini Z” je umeščen v novo načrtovano stanovanjsko naselje s približno 400 novimi stanovanji.
Umešča se v pritličje v enega izmed novih stanovanjskih blokov, tako da koristi zelene oz. odprte površine novega kompleksa. Na eni strani se navezuje na javno cesto. “Mini Z” obsega program, ki je razdeljen na dva
dela, na zbirno točko in “izmenjevalnico” z “okrepčevalnico”. Med tema dvema programoma je javni prehod, ki služi kot “oddajna opna” za zbirno točko in kot vstopni foyer za večnamenski prostor “izmenjevalnice“ ter “predmetnice”. “Oddajna opna” zbirne točke ima odprtine za vnos materiala. Na drugi strani opne so zabojniki na standardnih paletah.


  • projekt: Urbani zbirni center Povšetova
  • naročnik: JP Vo-Ka Snaga
  • zasnova: 2018
  • lokacija: Ljubljana
  • ekipa:
  • Maj Juvanec, u.d.i.a.
  • Aleša Mrak Kovačič, u.d.i.a.
  • Peter Bulovec, u.d.i.a.
  • upodobitev: Delavnica d.o.o.