Natečajna naloga, urbanistična preveritev Soseska Litijska-Pesarska

Javni stanovanjski sklad MOL (JSS MOL) je osrednja lokalna institucija za izvajanje nacionalnega stanovanjskega programa na lokalni ravni, ki pripravlja in izvaja stanovanjski program Mestne občine Ljubljana ter izvaja upravne naloge na stanovanjskem področju iz lokalne pristojnosti. Na področju stanovanjske oskrbe spodbuja stanovanjsko gradnjo in izboljšanje kvalitete obstoječih zasebnih stanovanj ter zagotavlja gradnjo neprofitnih stanovanj,
prenovo in vzdrževanje lastnih stanovanj in stanovanjskih hiš.

JSS MOL je lastnik večine zemljišč na obravnavanem območju in namerava graditi neprofitna stanovanja za oddajanje, skladno s poslanstvom JSS. Namen in cilj predmetne prostorske preveritve je urbanistična preveritev smotrnosti
samostojnega novega razvoja oz. vključitve v razvojno območje JSS zemljiški, ki ležita neposredno ob Litijski cesti.

  • projekt: Strokovne podlage, prostorska preveritev in natečajana naloga za Arhitekturno urbanistični natečaj za sosesko JSS Litijska Pesarska
  • naročnik: JSS MOL
  • izvedba: 2020
  • lokacija: Ljubljana
  • ekipa:
  • Maj Juvanec u.d.i.a.
  • Aleša Mrak Kovačič u.d.i.a.
  • Peter Bulovec m.i.a.
  • Damijan Gašparič u.d.i.a. MArch
  • foto: Maj Juvanec